21-punten test

Tijdens de 21-punten test wordt de kwaliteit van de verschillende visuele vaardigheden gemeten en vergeleken met de leeftijdsnorm. Deze test duurt anderhalf tot twee uur. De gegevens worden vervolgens verwerkt in een functioneel optometrisch verslag. Dit verslag en het daarbij horende advies worden later uitgebreid besproken.

Dit advies kan bestaan uit:

  • Visuele training
  • Ergonomische raadgevingen (o.a. lees- en schrijfhouding en belichting)
  • Bril- en/of contactlensvoorschrift
  • Verwijzing naar een andere specialist

De 21-punten test is een goede manier om aan te tonen of het visuele systeem optimaal functioneert. Bovendien is deze zeer zinvol om preventief op te kunnen treden bij kinderen van schoolgaande leeftijd. Zo kunnen latere problemen zoals toenemende bijziendheid of lees- en leerproblemen voorkomen worden.

 

Benieuwd wat Contactalook voor u kan betekenen?

Maak nu een afspraak!