Vooronderzoek

Een bezoek bij Contactalook begint met een uitgebreid optometrisch onderzoek waarin naast de
gezondheid en de sterkte van de ogen ook grondig wordt gekeken naar de unieke vorm van uw
hoornvlies. Aan de hand van deze gegevens bepaalt de optometrist of uw ogen geschikt zijn voor
het al dan niet dragen van contactlenzen. Indien uw ogen geschikt zijn, wordt er samen met u
besproken welke lenzen het beste passen bij uw oog en bij uw levensstijl.

Lenzen uitproberen

Eenmaal de keuze is gemaakt, kunnen de lenzen besteld worden of ,indien deze op voorraad zijn,
meteen worden uitgeprobeerd. Bij het uitproberen van de lenzen, kijkt de optometrist wat de reactie
van het oog is op de contactlenzen en hoe de lens zich manifesteert op het oog.

Instructies

Voordat u de lenzen mee naar huis neemt, geeft één van onze assistentes u een uitgebreide
instructie waarin u alles leert over de hygiëne, het inzetten en uithalen, de behandeling en de do’s en
dont’s van de contactlenzen.

Vervolgafspraak

Er wordt meteen een vervolgafspraak ingepland na 1 á 2 weken. Tijdens deze
gewenningsperiode komt u regelmatig op controle om te kijken of de contactlenzen goed worden
verdragen en of er eventueel nog aanpassingen nodig zijn om u een zo goed en comfortabel
mogelijk zicht te bieden. Indien er een ander type lens nodig is, wordt dit samen met u besproken.
Als het optimale bereikt is, vindt er een nacontrole plaats na enkele weken of maanden.

AFSPRAAK MAKEN
LENZEN NABESTELLEN