Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Dyslexie betekent letterlijk het slecht of beperkt lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed of beperkt en lexis = taal of woorden. Het lezen, spellen en schrijven verloopt moeizaam gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, terwijl er meestal wel een goede intelligentie aanwezig is.

Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen lees- en spellingsproblemen gecombineerd voorkomen of apart. Dyslexie is een stoornis die individueel sterk kan verschillen en dus ook een persoonlijke en multidisciplinaire aanpak vereist.

  • Achterstand lees- en spellingprestaties
  • Concentratieproblemen
  • Radend lezen
  • Slecht tekstbegrip

Visuele training

Een kind met dyslexie heeft vaak visuele problemen, die de prestaties extra kunnen bemoeilijken. Door deze te optimaliseren volgt er vaak een aanzienlijke verbetering van de lees- en leerprestaties. De dyslexie zelf zal er niet door verdwijnen, maar het leesproces verloopt een stuk gemakkelijker.

Bij Contactalook werken optometristen die gespecialiseerd zijn in de samenwerking van de ogen. Tijdens de visuele training wordt door middel van specifieke oefeningen de samenwerking (visuele functies) van de ogen verbeterd.

Benieuwd wat Contactalook voor u kan betekenen?

Maak nu een afspraak!