Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk het slecht of beperkt lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed en lexis = taal of woorden. Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen.

Persoonlijke aanpak

Het lezen, spellen en schrijven verloopt moeizaam gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, terwijl er meestal wel een goede intelligentie aanwezig is. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen lees- en spellingsproblemen gecombineerd voorkomen of apart. Dyslexie is een stoornis die individueel sterk kan verschillen en dus ook een persoonlijke en multidisciplinaire aanpak vereist.

Visuele problemen verbeteren

Een kind met dyslexie heeft vaak visuele problemen die de prestaties extra kunnen bemoeilijken. Door deze te optimaliseren volgt er vaak  een aanzienlijke verbetering van de lees- en leerprestaties. De dyslexie zelf zal er niet door verdwijnen, maar het leesproces verloopt een stuk gemakkelijker.

AFSPRAAK MAKEN
LENZEN NABESTELLEN